Uurrooster 2020-2021

Maandag:
16.30-17.15u: moderne dans (4e en 5e leerjaar)
17.15-18.00u: kleuters A
18.00-19.00u: 5e leerjaar A (zaal 1)
18.00-19.00u: 1e middelbaar A (zaal 2)
19.00-19.45u: moderne dans (6e leerjaar en 1e middelbaar)
19.45-20.30u: moderne dans (2e en 3e middelbaar)
20.30-21.30: moderne dans 4e middelbaar en ouder
 
Dinsdag:
16.15-17.15u: 6e leerjaar A

17.15-18.15u: 2e leerjaar
18.15-19.15u: 4e leerjaar A
19.15-20.15u: 2e middelbaar
20.15-21.15u: wedstrijdgroep adults
 
Woensdag:
19.00-20.00u: hip hop (1e, 2e, 3e en 4e middelbaar)
20.00-21.00: hip hop 5e middelbaar en ouder

 

Donderdag:
16.15-17.15u: 3e leerjaar A

17.15-18.00u: 1e leerjaar A
18.00-19.00u: hip hop (4e, 5e en 6e leerjaar)
19.00-20.00u: 5e middelbaar
20.00-21.00u: 6e middelbaar en ouder

 

Zaterdag:
09.00-09.45u: kleuters B (zaal 1)
09.00-09.45u: 1e leerjaar B (zaal 2)
09.45-10.45: 3e leerjaar B (zaal 2)
09.45-10.45u: 6e leerjaar B (zaal 1)
10.45-11.45u: 4e en 5e leerjaar B (zaal 1)
10.45-11.45u: 1e middelbaar B (zaal 2)
11.45-12.45u: 3e en 4e middelbaar

 

23-24